CORONA MAATREGELEN

Vanaf 1 juli gaan wij voorzichtig een aantal activiteiten weer opstarten.
Als diensten die niet kunnen worden uitgevoerd in lijn met de corona richtlijnen dan worden zij niet opgestart. Een deel van de vrijwilligers kan nog niet starten omdat zij -of hun naasten- tot de kwetsbare groep voor corona behoren. De activiteiten en diensten kunnen daarom nog niet volledig starten. We hopen geleidelijk aan de dienstverlening en activiteiten op een verantwoorde manier opnieuw vorm te geven. Welzijn Putten is telefonisch (0341 357078) en via de mail (info@welzijnputten.nl) gewoon te bereiken op deze manier zullen we u zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn.

Mantelzorg

Banner_MantelzorgINFORMATIE >

Vrijwilligers

Banner_VrijwilligersINFORMATIE >

Jongeren

Banner_JongerenINFORMATIE >

Volwassenen

Volwassen_Welzijn_PuttenINFORMATIE >

Iedereen in Putten is gelukkiger door mee te kunnen doen!

Iedereen in Putten heeft een plek in de samenleving, dit kan vanuit betrokkenheid bij je omgeving en verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen. Welzijn Putten draagt bij aan samenleefbaarheid: iedereen kan iets betekenen als ze dat willen.

Telefoonnummer_Welzijn_Putten