Binnen Putten voor Elkaar werken Welzijn Putten, Stimenz, Jeugd-Punt en Actief Putten samen.

Voor onze gezamenlijke dienstverlening
verwelkomen we u graag op onze vernieuwde website
www.puttenvoorelkaar.nl 

Hier treft u de ANBI informatie en de recente jaarverslagen van Stichting Welzijn Putten aan.