Janne-Marie Everts

Ik geniet ervan om bruggen te bouwen naar ‘mijn allochtone medelander’ en mijn autochtone ‘medelander’ hierin mee te nemen. Ik ben van mening dat statushouders het best integreren wanneer zij de Nederlandse taal leren spreken én in contact zijn met Nederlanders. Op deze manier zijn zij in staat om deel te nemen aan de samenleving en hierin een zinvolle bijdrage te leveren. Het omgaan met statushouders heeft mijn leven verrijkt. Graag zet ik mijn ervaringen in binnen Putten!

 

Terug naar overzicht