Geschiedenis

Stichting Ouderen Putten is opgericht in de jaren tachtig. Het was een welzijnsorganisatie voor ouderen. Er werden voor ouderen allerlei activiteiten georganiseerd zoals: sjoelen, kantklossen, reisjes, dagjes uit, een zwemclubje, Volksdansen, een biljartclub, enz. enz. Van de gemeente kregen zij een eigen huisvesting in het Multifunctionele centrum Stroud. Met een eigen entree en eigen zalen en keuken en bovendien een fors budget subsidie van de gemeente. Daarnaast was er een stichting vrienden van de SWOP met een aanzienlijk eigen vermogen. Veel ouderen uit Putten kwamen wekelijks naar de activiteiten in hun eigen gebouw Stroud. Deze werden door de opgebouwde vrijwilligersorganisatie georganiseerd en begeleid. De vrijwilligers werden ondersteund door een team van professionals.
In de loop van 2010 kreeg de gemeente een andere zienswijze op het begrip Welzijn. De gemeente had hierover overleg met het bestuur van SWOP en vroeg de stichting om verbreding van haar taken. Men moest van een vooral ouderenorganisatie uitgroeien naar een bredere welzijnsorganisatie. De taken van de stichting moesten worden aangepast en uitgebreid. Naast de inzet voor ouderen moest SWP een Servicepunt Mantelzorg opzetten, een servicepunt voor Vrijwilligers en een de functie van maatschappelijk stagemakelaar. Met deze uitbreiding van taken verdween in 2010 de O van Ouderen uit de naam en werd het SWP.

In 2011 vond er in opdracht van de gemeente een extern onderzoek plaats bij SWP. Een extern bureau heeft onderzocht of die gewenste transformatie wel voldoende gerealiseerd werd. De uitkomst van het onderzoek gaf aan dit niet het geval was. De gemeente heeft toen in 2011 voor de komende vier jaar de subsidie bevroren (zonder indexering). SWP ging door met haar bestaande activiteiten en startte daarnaast met de uitwerking van de nieuwe taken. Het gevolg van dit alles was dat er jaarlijks flinke financiële tekorten waren die aangevuld werden door het eigen vermogen aan te spreken van de stichting Vrienden van SWP. Na enkele jaren was dit eigen vermogen echter nagenoeg opgesoupeerd.

Wij zijn in 2014 samen met de gemeente aan de slag gegaan om een heldere opdrachtformulering te krijgen voor SWP. Zodat SWP aan de slag kon om dit het nieuwe beleid handen en voeten te geven en reëel te berekenen welke middelen hiervoor nodig waren. De gemeente was bereid hieraan haar volle medewerking te geven om zo samen deze slag te kunnen maken.

In de recente periode (2015 -2017) zijn nieuwe medewerkers en een nieuwe coördinator aangetrokken die goed toegerust zijn op de nieuwe werkwijze. Tegelijkertijd is de interne organisatie aangepast aan de nieuwe opdracht. We kunnen nu zeggen dat er weer toekomst is voor SWP. Wij zijn ons bewust dat we er nog niet zijn, maar we hebben belangrijke stappen gezet om SWP de organisatie te laten worden die voor de inwoners van Putten gewenst en nodig is. Een organisatie die aanstuurt op meer eigen verantwoordelijkheid en burgers die de eigen regie willen voeren over hun persoonlijk welzijn. Maar daar waar dat even niet lukt zijn we organisatie zijn waar men terecht kan voor een antwoord op hun vraag.

Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Vragen? Bel ons gerust! 0341 – 357 078