Groepen Mantelzorg

Mantelzorg is er in vele soorten en maten. In totaal onderscheidt Movisie 10 groepen, maar we zoomen nu in op de vier meest voorkomende vormen . Movisie is het landelijke kennisinstituut voor het sociaal domein.

Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot ongeveer 25 jaar die thuis een verzorgende rol hebben voor een familielid met een beperking of die chronisch ziek is. Meestal zorgen zij voor ouders, een broer of zus.

Oudere mantelzorgers
Oudere mantelzorgers zijn 65-plussers die in de meeste gevallen (40%) zorgen voor de partner. Er zijn ook ouderen die zorgen voor een naaste in een instelling. Mantelzorg stopt immers niet bij de opname van de zorgvrager in een intramurale voorziening. Bijna een kwart van de mensen die mantelzorg ontvangt, woont in een verzorgings- of verpleeghuis.

Werkende mantelzorgers
Van werkende mantelzorgers worden twee dingen gevraagd: meer werken en meer zorgen. De combinatie is vaak lastig te verenigen. Sommige mantelzorgers hebben aparte zorg- en werkdagen; anderen moeten zorg en werk combineren op één en dezelfde dag. Werkende mantelzorgers verlenen relatief vaker planbare hulp in tegenstelling tot niet-werkende mantelzorgers.

Mantelzorgers met een migratieachtergrond
Mantelzorgers met een migrantie-achtergrond bestaan uit meerdere groepen die onderling overeenkomsten kennen maar ook verschillen. In het algemeen geldt dat men liever geholpen wordt door familie dan professionele zorgverleners. Er heersen traditionele opvattingen over zorg door kinderen aan ouders. Vooral voor (schoon)dochters wordt dit als vanzelfsprekend gezien.


Meer informatie?
In de Infograpic worden deze vier vormen uiteengezet in behoeften en uitdagingen. Infographic Groepen mantelzorgers – Movisie 

Servicepunt_Mantelzorg_Putten
Telefoonnummer_Welzijn_Putten

Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Vragen? Bel ons gerust! 0341 – 357 078