Het Team

De teamleden van Welzijn Putten hebben allemaal een verschillende achtergrond. Hierdoor is onze kennis en ervaring breed. Wij kunnen op veel gebieden meedenken, adviseren en (mee)organiseren. Samen zijn we verantwoordelijk voor alle projecten en diensten.

Het Bestuur

Welzijn Putten heeft een betrokken bestuur. Binnen het bestuur worden mensen benoemd met verschillende relevante professionele achtergronden. Daarnaast staan de bestuursleden midden in de lokale samenleving. Zij zijn de ambassadeurs van de organisatie. Het organisatiebeleid-, de financiën en de werkgeverszaken worden door het bestuur vastgesteld. De dagelijkse leiding van de organisatie is gedelegeerd en wordt uitgevoerd door de coördinator.

 

VACATURE Voorzitter
Dhr. P.E. Brink Penningmeester
Mw. G.B.E.M. Schippers Algemeen bestuurslid
Mw. W.P.M. Geerts – Coppelmans Algemeen bestuurslid
Mw. E. Snapper – van Dam Algemeen bestuurslid
Dhr. J.J. Kasse Algemeen bestuurslid

Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Vragen? Bel ons gerust! 0341 – 357 078