Informatie Mantelzorg

Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Maar wat verstaan we onder mantelzorg en wat niet?

Sociaal Cultureel Planbureau definieert het als volgt: ‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.’

Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie. Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar gehaald, maar het verschil is dat je kiest voor vrijwilligerszorg en mantelzorg je overkomt.

Meer informatie? Neem contact op met onze mantelzorgconsulent Lisanne van den Hee of bekijk de website van de landelijke vereniging voor mantelzorg: www.mantelzorg.nl

Servicepunt_Mantelzorg_Putten
Telefoonnummer_Welzijn_Putten

Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Vragen? Bel ons gerust! 0341 – 357 078