Welkom bij Servicepunt Vrijwillige Inzet

Dit servicepunt is voor vrijwilligers en voor organisaties en verenigingen in Putten die met vrijwilligers werken. Ook kunnen mensen die zich in zetten op vrijwillige basis, zonder aan een organisatie gekoppeld te zijn, voor vragen en informatie terecht bij het Servicepunt Vrijwillige Inzet. Onder het servicepunt valt de MaS, de vrijwilligersvacaturebank en het project de Verschilmakers.

Iets betekenen voor een ander, nieuwe mensen leren kennen, nieuwe vaardigheden opdoen, bezig zijn. Er zijn veel redenen om vrijwilligerswerk te gaan doen. Het aanbod van vrijwilligerswerk in Putten is te vinden op: www.puttenconnect.nl

Vrijwilligersorganisaties kunnen er hun vacatures plaatsen en geïnteresseerden kunnen zoeken in het aanbod of er iets is dat zij graag zouden doen.

Mensen die graag advies krijgen bij het maken van een keuze voor passend vrijwilligerswerk kunnen een afspraak maken voor een adviesgesprek bij Welzijn Putten. Maak daarvoor een afspraak via vrijwilligers@welzijnputten.nl of bel ons 0341 357078.


Maatschappelijke stage
Vrijwilligersorganisaties in Putten die maatschappelijke stage in hun organisatie willen aanbieden kunnen hun maatschappelijke stageplek aanmelden bij Mas4you.nl. Welzijn Putten is beheerder voor stagebieders uit Putten voor deze applicatie. Bij problemen met Mas4you.nl en vragen over welk werk geschikt is voor een maatschappelijk stagiair kunnen stagebieders contact opnemen met Welzijn Putten. Leerlingen kunnen hun vragen stellen aan de docent op school.