ANBI en jaarverslagen

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel om vragen en behoeften van senioren (55+), mantelzorgers en vrijwilligers van de gemeente Putten te vertalen in concrete dienstverlening dmv het aanbod van een aantal welzijnsdiensten, activiteiten, educatie, informatie, bemiddeling, voorlichting en advies.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:

Binnen Putten voor Elkaar werken Welzijn Putten, Stimenz, Jeugd-Punt en Actief Putten samen.

Gezamenlijk wordt de bestaande dienstverlening beter op elkaar afgestemd en indien nodig omgevormd en wordt er nieuwe dienstverlening ontwikkeld. In overeenstemming met de opdracht van de gemeente Putten aan het samenwerkingsverband die is vastgelegd in de “Kadernotitie Breed Welzijn Putten”.


Organisatie / bestuursvorm:

Het bestuur van de Stichting Welzijn Putten bestaat uit:

VACATURE Voorzitter
Dhr. P.E. Brink Penningmeester
Mw. G.B.E.M. Schippers Algemeen bestuurslid
Mw. W.P.M. Geerts – Coppelmans Algemeen bestuurslid
Mw. E. Snapper – van Dam Algemeen bestuurslid
Dhr. J.J. Kasse Algemeen bestuurslid

 

Beloningsbeleid:

Medewerkers Cao Sociaal Werk
Bestuur Onbezoldigd

Stichting Welzijn Putten
Brinkstraat 91 3811 BP Putten
0341- 357078

info@welzijnputten.nl

Fiscaalnummer: RSIN 008943874
Bankrekeningnummer: NL64RABO0384103480 t.n.v. Stichting Welzijn Putten
KvK: 08076117

Stichting Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Vragen? Bel ons gerust! 0341 – 357 078