ANBI en jaarverslagen

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel om vragen en behoeften van senioren (55+), mantelzorgers en vrijwilligers van de gemeente Putten te vertalen in concrete dienstverlening dmv het aanbod van een aantal welzijnsdiensten, activiteiten, educatie, informatie, bemiddeling, voorlichting en advies.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:

Het beleid van de Welzijn Putten is gericht op (tijdelijke) ondersteuning voor iedere inwoner van de gemeente Putten bij het ontwikkelen van vaardigheden om mee te kunnen doen aan de samenleving. Door nauwere samenwerking met andere partijen zal Welzijn Putten de komende jaren de functie krijgen van de spin in het welzijnsweb, waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen (netwerkorganisatie).


Organisatie / bestuursvorm:

Het bestuur van de Stichting Welzijn Putten bestaat uit:

VACATURE Voorzitter
Dhr. P.E. Brink Penningmeester
Mw. G.B.E.M. Schippers Algemeen bestuurslid
Mw. W.P.M. Geerts – Coppelmans Algemeen bestuurslid
Mw. E. Snapper – van Dam Algemeen bestuurslid
Dhr. J.J. Kasse Algemeen bestuurslid

 

Beloningsbeleid:

Medewerkers Cao Sociaal Werk
Bestuur Onbezoldigd

Stichting Welzijn Putten
Brinkstraat 91 3811 BP Putten
0341- 357078

info@welzijnputten.nl

Fiscaalnummer: RSIN 008943874
Bankrekeningnummer: NL64RABO0384103480 t.n.v. Stichting Welzijn Putten
KvK: 08076117

Stichting Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Vragen? Bel ons gerust! 0341 – 357 078