KOPP-Training

De KOPP/KVO training is voor kinderen van ouders met psychiatrische of verslavingsproblematiek tussen 8-12 jaar die in Harderwijk, Ermelo en Putten wonen. Het doel van een KOPP/KVO-training is dat het kind met meer vertrouwen en inzicht te geven in eigen kunnen. Daarnaast wordt het kind gecoacht in de relatie met zijn ouders en op welke manier er ruimte gemaakt kan worden om ‘gewoon’ kind te zijn. Met ouder(s) en kind zal een persoonlijk intakegesprek plaatsvinden om wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Binnen twee maanden na de laatste bijeenkomst vindt er met ouder(s) en kind een evaluatiegesprek plaats. Uiteraard kan men op verzoek tussentijds ook contact houden. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van elk 1,5 uur en de groepsgrootte van de groep is maximaal 8 kinderen.

Meer informatie?
Neem contact op met Evelyne van Dijk (e.vandijk@tactus.nl of 06-30997361) van Tactus Verslavingszorg of Lisanne van den Hee van Welzijn Putten (lvdhee@welzijnputten.nl). Zodra de data bekend voor 2019 zal dit hier komen te staan.

Servicepunt_Mantelzorg_Putten
Telefoonnummer_Welzijn_Putten

Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Vragen? Bel ons gerust! 0341 – 357 078