Maatschappelijke inburgering

Maatschappelijke inburgering van Statushouders.
Net als alle Nederlandse gemeenten huisvest gemeente Putten vluchtelingen die een verblijfsstatus gekregen hebben. Deze statushouders krijgen een woning toegewezen, de kinderen gaan naar school en de volwassenen volgen een inburgeringstraject en gaan aan het werk. De verhuizing vanuit het AZC naar Putten betekent voor de statushouders een periode van aanpassing aan een nieuwe cultuur.

De Gemeente Putten heeft ter ondersteuning hiervan Welzijn Putten gevraagd deze inburgering met behulp van vrijwilligers te coördineren. De coördinator is “de spin in het web” en heeft een belangrijke rol in de afstemming tussen de verschillende betrokken instanties en organisaties die hierin een rol spelen.

Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Vragen? Bel ons gerust! 0341 – 357 078