Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Informatie uitwisseling met andere organisaties door onze medewerkers mag alleen met uw toestemming. Een uitzondering is als er een vermoeden of sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Een medewerker is dan verplicht om de Meldcode in gang te zetten. Dit zal altijd eerst met u besproken worden. Meer informatie vindt u op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Vragen? Bel ons gerust! 0341 – 357 078