Missie en Visie

Als organisatie willen we mensen bewegen om mee te doen. Iedereen mag en kan meedoen. Onze organisatie ondersteunt de inwoners van Putten zodat ze de weg kunnen vinden naar een plek in de samenleving. Voor niet iedereen is meedoen en betrokken zijn een vanzelfsprekendheid en daarom hebben ze soms ondersteuning nodig. Welzijn Putten wordt door die mensen gevonden en helpt hen vervolgens om de weg te vinden. Zo vergroten we draagkracht van de samenleving.

Iedereen in Putten is gelukkiger door mee te kunnen doen!

Iedereen in Putten heeft een plek in de samenleving, dit kan vanuit betrokkenheid bij je omgeving en verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen. Gelijkwaardigheid, serieus genomen worden en het gevoel hebben dat je ertoe doet zijn voorwaarden om je gelukkig te voelen. Welzijn Putten draagt bij aan samenleefbaarheid: iedereen kan iets betekenen als ze dat willen.

Activiteiten_WelzijnPutten

Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Vragen? Bel ons gerust! 0341 – 357 078