Platform mantelzorg Putten

Wie zijn wij?
De huidige samenleving kan niet zonder mantelzorgers en is hier voor een groot gedeelte van afhankelijk. Het Platform Mantelzorg Putten wil de belangen van alle mantelzorgers behartigen en hun wensen en behoeften in kaart brengen.

Waarom is het Platform opgericht?
Het Platform is opgericht om inzichtelijk te krijgen waar de behoefte en/of knelpunten van de mantelzorgers liggen om van daaruit advies uit te kunnen brengen naar o.a. beleidsmakers en zorginstellingen. Ook wil het Platform fungeren als centraal loket waar mantelzorgers met hun vragen terecht kunnen. Het is bij veel mensen niet bekend wanneer je mantelzorger bent en waar je dan mee te maken kunt krijgen. Daarom willen wij aandacht geven aan wat mantelzorg is en wat dit betekent voor de mantelzorger.

Voor wie zijn wij er?
Wij zijn er namens de mantelzorgers en willen hen de weg wijzen naar diverse zorginstanties om oplossingen te kunnen bieden voor hun zorgvragen en/of ondersteuningsvragen. De vragen die binnen komen en die de leden van het Platform niet zelf kunnen beantwoorden, worden door gezet naar Welzijn Putten. De medewerkers van Welzijn Putten zorgen er voor dat de vraag wordt beantwoord of bij de juiste persoon van een andere organisatie terecht komt.

Wat doen wij?
Wij proberen zoveel mogelijk informatie op te doen over de zaken waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen, zodat wij hen kunnen informeren. Wij trekken samen met de Puttense zorg- en welzijnsorganisaties in het organiseren van evenementen.

Hoe zijn wij te bereiken?
Als u een vraag heeft kunt u deze e-mailen naar: pmpmantelzorg@gmail.com
Of bel naar Welzijn Putten: 0341-357078

Platform_Mantelzorg_Putten

Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Vragen? Bel ons gerust! 0341 – 357 078