Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De bedoeling is dat de mantelzorger even vrijaf van de zorg heeft. Dat is erg belangrijk, zeker wanneer de zorg intensief is. U hoeft zich zeker niet schuldig te voelen als u hier behoefte aan heeft. Respijtzorg verrijkt het (sociale) leven van zowel de hulpbehoevende als de mantelzorger en zorgt ervoor dat u de zorg beter vol kunt houden.

Respijtzorg door beroepskrachten kan zowel in een instelling als bij mensen thuis plaatsvinden. Voorbeelden zijn dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen en professionele respijtzorg thuis.

Meer informatie?
Wilt u eens doorpraten over welke mogelijkheden er voor u zijn binnen Putten als het gaat om respijtzorg? Neem dan contact op met onze mantelzorgconsulent Miranda Krol via telefoonnummer 0341-357078 of via mantelzorg@welzijnputten.nl

Servicepunt_Mantelzorg_Putten
Telefoonnummer_Welzijn_Putten

Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Vragen? Bel ons gerust! 0341 – 357 078