Steunouders gezocht!

Welzijn Putten zoekt vrijwillige steunouders

Anna heeft 2 broers met autisme. Thuis krijg ze minder aandacht. Daarom gaat ze 1x per week naar een steunouder waar ze de aandacht krijgt die ze verdient.

Jongeren_Pleeggezin

Steunouders Ben en Ria ontvangen 2x per week kinderen van een moeder met de ziekte ALS. De kinderen komen op deze manier tot rust en hun moeder heeft tijd voor zichzelf.

Steunouder
  • Als steunouder geef je kinderen de kans op steunouder te zijn. Een steunouder vangt een kind(eren) op uit gezinnen waar het niet lekker loopt. Deze ouders van deze gezinnen hebben zelf geen netwerk of vangnet. Kinderen komen 1 of maximaal 2 dagdelen per week bij de steunouder en gaan daarna gewoon naar huis.
    Steunouder is GEEN pleegzorg.
  • Als het kind bij de steunouder is, werkt de ouder aan het oplossen van zijn of haar problemen. Een traject duurt 1 tot maximaal 2 jaar.
  • Steunouders worden begeleid door de steunouder coördinator van Welzijn Putten. Zij moeten een VOG aanvragen en volgen een cursus van 2 dagen. Na deze cursus wordt gezocht naar een gezin dat goed bij de
    steunouder past en volgt een ‘wenperiode’ waarin iedereen elkaar leert kennen. Als dit goed verloopt wordt er een overeenkomst tussen de steunouder en de vraagouder gemaakt waarin alle afspraken vermeld staan.

Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Neem contact met ons op! 0341 – 357 078