Steunouder

Steunouder zijn is leuk!

Steunouder is een project waarbij kinderen worden ontlast die in gezinnen wonen waar er problemen zijn. Het is de bedoeling dat door het inzetten van een steunouders zware jeugdzorg wordt voorkomen. Het accent ligt op het kind of de kinderen uit de gezinnen waar het door omstandigheden niet lekker loopt. Steunouder zijn is leuk en kost relatief weinig inspanning, omdat een kind als “vriendje” of “vriendinnetje” kan meedraaien in een gezin waar er geen problemen zijn.

De Steunouders

Een steunouder is een vrijwilliger of echtpaar dat kinderen die opgroeien in een gezin waar er problemen zijn voor een dagdeel per week opnemen in hun eigen huis of gezin. Omdat de kinderen even weg zijn uit hun thuissituatie komen zij tot rust. De steunouder is er voor het kind. De steunouder is geen oppas die op elk gewenst moment gebeld kan worden als er kinderopvang nodig is. Ook is hij geen pleegouder bij wie het kind voor een langere tijd is, de kinderen gaan gewoon naar huis en blijven niet slapen.

Als het kind bij de steunouder(s) is, werkt de ouder aan het oplossen van zijn problemen. Hoe lang een traject duurt hangt af van de situatie van de vraagouder(s). Steunouders worden begeleid door de Steunouder Coördinator van SWP. Zij moeten een VOG aanvragen en volgen een interessante en leerzame cursus van 2 dagen. Na de cursus wordt er gezocht naar een gezin dat goed bij de steunouder past en volgt er een “wen-periode” waarin iedereen elkaar leert kennen. Als dit goed verloopt wordt er een overeenkomst tussen de steunouder en de vraagouder gemaakt waarin alle afspraken vermeld staan.

De Vraagouders

Vraagouders zijn ouders die door allerlei oorzaken net even een extra steuntje in de rug nodig hebben om alle ballen in de lucht te kunnen houden. Of die door een klein beetje tijd voor zichzelf de zorg voor hun gezin beter aan kunnen. Vaak zitten vraagouders in een moeilijke tijd of hebben ze net een moeilijke tijd achter de rug. Zo kan het zijn dat de ouders net gescheiden zijn, het kunnen tienermoeders zijn, er kan sprake zijn van psychische of lichamelijke problemen een ziekte en zo voort. Vraagouders die in aanmerking komen voor een steunouder hebben geen of een klein eigen netwerk van mensen die hen kunnen helpen bij het oplossen van problemen.

De kinderen

De leeftijd van de kinderen die in aanmerking komen voor een steunouder zijn kinderen van 0 t/m 13 jaar. De kinderen hebben over het algemeen geen problemen. Samen met BuurtzorgJong en Icare hebben al veel kinderen in beeld die een steunouder nodig hebben.

Matchen

Het bij elkaar brengen van de steunouder en de vraagouder noemen we “Matchen”. Het is erg belangrijk dat de steunouder, de kinderen en de vraagouder bij elkaar passen. De coördinator Steunouder van Welzijn Putten zorgt voor deze matches. Er zijn intakegesprekken met de vraagouders en na de intake wordt er gekeken welke steunouder er bij het gezin past. Als het na de kennismakingsperiode klikt gaan we een traject aan.

Jongeren_Pleeggezin
Steunouder

Wilt u steunouder worden? Bent u een vraagouder?
Wilt u meer informatie over dit project?

Neem dan contact op met: Tanja van Driel, tel: 0341-357078 of stuur een e-mail naar: tvdriel@welzijnputten.nl Of kijk op https://steunouder.nl/putten

Steunouder Putten wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.oranjefonds.nl

https://youtu.be/ug_T3FI01a8

Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Vragen? Bel ons gerust! 0341 – 357 078