Studiekring 50+

Een Studiekring is een vaste groep van 10 tot 15 personen die elke 2 weken bij elkaar komt. 

Het doel van een Studiekring is naast op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen, ook eigen de ideeën en meningen met anderen 

delen. Het is dus geen plek waar men lessen volgt. De Studiekring is ook een groep waarin men sociale banden met elkaar aangaat. Omzien met elkaar en oog hebben voor elkaar zijn belangrijk in de groep. 

Er wordt gestart met een rondje actualiteiten en vervolgens presenteert één van de kringleden een onderwerp, waarna er gelegenheid is tot vragen of discussie. 

De Studiekring vindt 2 keer per maand plaats. Neem over de locatie, datum en tijd contact op met Welzijn Putten op tel.nr. 0341-357078 of met 

Bibliotheek Noord West Veluwe op tel.nr.  085 273 3575

.

Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Vragen? Bel ons gerust! 0341 – 357 078