Veelgestelde vragen

Wat houdt de vrijwilligersverzekering in?

De vrijwilligersverzekering beoogt de risico’s van vrijwilligers bij de uitoefening van hun taken te verzekeren. Kortweg: de vrijwilligers vrijwaren van ‘toestanden’. Voorts is er een module opgenomen waarbij organisaties ook gevrijwaard worden van risico’s en aansprakelijkheden van en voor hun vrijwilligers. Via het gemeentefonds krijgen gemeenten hier geld voor, hier is een convenant voor getekend.

Door wie af te sluiten en hoe?

De gemeente sluit de verzekering af.

Wat zijn ‘incidenteel grensoverschrijdende’ vrijwilligersactiviteiten?

Denkt u hierbij aan vrijwilligers die kinderen begeleiden bij een sporttoernooi in Duitsland.

Moet de vrijwilliger zich aanmelden voor de verzekering?

Nee, er is geen registratie van vrijwilligers nodig. Alle vrijwilligers binnen de gemeente zijn verzekerd.

Mag een vrijwilliger een vergoeding krijgen voor zijn werkzaamheden?

Ja, dat mag. Zolang de vergoeding binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor hanteert.

Zijn mantelzorgers ook vrijwilligers?

Nee, mantelzorgers worden niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen bij aanvang van de zorgverlening.

Klopt het dat er voor de mantelzorgers een passende dekking is geregeld?

Ja, dat klopt. Door vragen vanuit diverse gemeenten hebben Centraal Beheer Achmea en VNG Verzekeringen besloten om de mantelzorgers, binnen het kader van de VNG Vrijwilligerspolis, een passende dekking te geven. Mantelzorgers zijn nu meeverzekerd op de Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers.

De aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers uit de BasisPolis en de onderdelen van de VNG Vrijwilligers PlusPolis zijn voor de mantelzorger niet van toepassing. Wij vertrouwen erop hiermee ook voor de mantelzorgers een uitstekende oplossing te bieden, die in overeenstemming is met hun bijzondere maatschappelijke positie.

Ben ik verzekerd als vrijwilliger bij mijn voetbalvereniging?

U bent verzekerd tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk. (bijvoorbeeld tijdens het fluiten van een voetbalwedstrijd bij jeugd) Op het moment dat u deelneemt als speler aan een voetbalwedstrijd, doet u dat weliswaar vrijwillig, echter dit is geen vrijwilligerswerk in de zin van de VNG Vrijwilligerspolis. Als u lid bent van een voetbalvereniging, bent niet per definitie ook vrijwilliger. U bent dus verzekerd als u daadwerkelijk vrijwilligerswerk verricht.

Kan mijn organisatie haar aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Opzeggen van de aansprakelijkheidsverzekering is niet verstandig, omdat een vereniging/stichting ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van of verband hebben met vrijwilligerswerk. Denkt u bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor het gebouw/kantine (dakpan die op het hoofd van een bezoeker valt), of een bezoeker van de kantine die van de (defecte) barkruk valt. Of de werkgeversaansprakelijkheid van de organisatie voor haar vaste personeel. Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging ook aangesproken worden. Uitgangspunt van de VNG Vrijwilligerspolis is dat de vrijwilliger bij schade niet „in de kou komt te staan‟. De VNG Vrijwilligerspolis is juist bedoeld als aanvulling, niet als vervanging.

Valt een Vereniging van Eigenaren ook onder de dekking van de VNG Vrijwilligerspolis?

Nee. Als VvE behartig je de belangen van de eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Hierbij wordt dan ook geen maatschappelijk belang gediend. Immers, een bestuurder van de VvE heeft meestal uit persoonlijke motieven een bestuursfunctie aanvaard. (bijvoorbeeld een inwoner van het complex).

Voor wie geldt de Persoonlijke Eigendommenverzekering?

De Persoonlijke Eigendommenverzekering geldt voor vrijwilligers, die tijdens de feitelijke uitoefening van het vrijwilligerswerk schade oplopen aan hun persoonlijke eigendommen. Denkt u bijvoorbeeld aan de vrijwillige scheidsrechter die tijdens een voetbalwedstrijd van de F- pupillen een bal tegen zijn hoofd krijgt, waardoor zijn bril stuk raakt.

Schade en dan?

De schadeprocedure is als volgt: de vrijwilliger of organisatie stuurt het ingevulde digitale schadeformulier naar de gemeente. Voordat de schadeclaim door de gemeente (digitaal) wordt ingediend bij de verzekeraar, zal de gemeente controleren of het gaat om een melding in de zin van de Vrijwilligerspolis. Na de melding van de gemeente neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger/mantelzorger of organisatie. De schade wordt eveneens rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld.

De gemeente wordt op de hoogte gehouden over de afwikkeling van de schade.

De VNG Vrijwilligerspolis heeft een secundaire dekking (behalve de Ongevallenverzekering). Hoe gaat de afdeling Schade hiermee om?

Er zijn veel vragen gesteld over de secundaire dekking van deze verzekeringen. De afhandeling van de schade is voor vrijwilligers en organisaties vereenvoudigd. De schadeclaim wordt naar Centraal Beheer Achmea gezonden en de betreffende schadebehandelaar zoekt uit of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger of organisatie een schadevergoeding te verkrijgen is. Als dat zo is, zendt Centraal Beheer Achmea de claim door naar de andere verzekeraar om af te handelen, terwijl de vrijwilliger/organisatie over deze doorzending wordt geïnformeerd. Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer Achmea de claim gewoon in behandeling.

Vrijwilligerswerk_Putten
Maatschappelijke_Stage_Putten

Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Vragen? Bel ons gerust! 0341 – 357 078