Vrijwilligersbeleid

Welzijn Putten heeft in 2019 nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Dit is belangrijk aangezien de organisatie veel gebruik maakt van de inzet van vrijwilligers. In dit beleid is een visie geformuleerd, wordt beschreven hoe we vrijwilligers werven, begeleiden, ondersteunen en waarderen. Daarnaast is ook een gedragscode opgenomen die tot doel heeft vrijwilligers te beschermen en recht te doen aan universele waarden en normen. Welzijn Putten sluit een vrijwilligerscontract met de vrijwilligers en stelt een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht.

Hier vindt u ons vrijwilligersbeleid en de gedragscode die we hanteren.

Vrijwilligerswerk_Putten

Welzijn Putten, ondernemend in Welzijn

Vragen? Bel ons gerust! 0341 – 357 078